Skip to content

Slowbro (020/078) [Pokemon GO]

by Pokemon
Original price $0.75 - Original price $2.49
Original price
$0.75
$0.75 - $2.49
Current price $0.75
Set: Pokemon GO
Type: Water
Rarity: Uncommon
Retreat cost: Colorless,Colorless,Colorless